Külalislektor Dr.-ing. Horst Schroeder (Saksamaalt Weimarist) loengud

Algus: 11.12.2018 11:15
Lõpp: 12.12.2018 12:45

Kreutzwaldi 5-1C3, Tartu

Teisipäeval, 11.12. algusega kell 11.15 – 14.45 ja kolmapäeval, 12.12. algusega kell 9.15 – 12.45  peab külalislektor Saksamaalt Weimarist Dr.-ing. Horst Schroeder loengusarja teemal „Säästev ehitus ja ehitamise protsess, looduslikud ehitusmaterjalid, ehitamissüsteemid, ehitussüsteemide sobivuse hindamine, ehitusmaterjalide tootmiseks kuluv sisendenergia ja CO2 emissioon“. Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5, ruum 1C3. Pärast loengut vaheaeg ja seejärel vestlus ning küsimustele vastamine.

H. Schroederil on suured kogemused saviehituse vallas. Ta on pidanud loenguid erinevates riikides ja avaldanud mitmeid raamatuid. Teda kutsus loengut pidama doktorikool (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt, Väärtusahelapõhine biomajandus).

 

Kõik huvilised on oodatud kuulama!

Lähem info: professor Jaan Miljan jaan.miljan@emu.ee