Uudised

Juubelikonverents „Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule“

Olete oodatud mahepõllumajanduse 20. aastapäeva juubelikonverentsile „Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule“, mis toimub 10.novembril algusega kell 10.30 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A).

Konverentsil käsitletakse mahepõllumajanduse jätkusuutlikkuse aspekte, arutletakse mahetootmise seostest keskkonna ja tervisega ning räägitakse mahemaaviljeluse küsimustest. Antakse ülevaade mahepõllumajanduse hetkeolukorrast, mahetoetustest ja mahepõllumajanduse arengukava elluviimisest. Oma kogemusi jagavad maheettevõtjad.

Osalema oodatakse mahetootjaid ja kõiki mahepõllumajanduse huvilisi üle Eesti.

Osalemine on tasuta, palume registreeruda hiljemalt 6. novembriks e-kirja teel:

mahepm@gmail.com või tel 5662 0955

Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit.


KAVA:

10.30 – 11.00  Kohvipaus

11.00 – 11.15  Avasõnad - Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen

11.15 – 12.00  Mahepõllumajanduse jätkusuutlikkusest - Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik

12.00 – 12.30  Mahemaaviljeluse  küsimustest  - Eesti Maaülikooli teadur Liina Talgre, Eesti Maaülikooli dotsent Enn Lauringson

12.30 – 13.30  Lõuna

13.30 – 13.50  Biodünaamilise ja mahepõllumajanduse arengust maailmas ja Eestis - Eesti Biodünaamika Ühingu asutajaliige Arvo Purga

13.50 – 14.10  Mahetootmise hetkeseis Eestis - Taimetoodangu Inspektsiooni mahepõllumajanduse osakonna juhataja Egon Palts

14.10 – 14.35  Mahetootja võimalused  Maaelu Arengukavas aastatel 2007-2013 - PRIA peadirektor Jaan Kallas

14.35 – 15.00  Mahepõllumajanduse arengukava - Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Tambet Sova

15.00 – 15.30  Kohvipaus

 

Ettevõtjate kogemus:

15.30 – 15.45   Arvo Veidenberg (Pajumäe talu)

15.45 – 16.00  Kaja Kesküla (Alt-Lauri mahetalu)

16.00 – 16.15   Krista Assi (Vändra Leib OÜ)

16.15 – 16.30   Siiri Talumaa (OÜ Ökosahver)

16.30 – 16.45   Jaan Nõmmik (TÜ Eesti Mahe)

16.45 – 17.00  Lõppsõnad ja arutelu

 

NB! Programmis võib esineda muudatusi.