Uudised

Kursus „Kümme meest räägib veest“

Loodusteaduste kool annab teada, et ka sel kevadsemestril kuulavad Hugo Treffneri gümnaasiumi reaalharu 11. klassi õpilased maaülikooli valikkursust.
Kuna eelmise aasta kursus teemal „Kümme meest räägib veest“ läks Treffneri õppealajuhataja Aime Punga hinnangul hästi korda, siis püüame sel aastal korrata. Nagu mängus ikka, on mõned mehed vahetunud ja nagu eelmiselgi aastal, ei ole mängus vaid mehed.

19. jaanuaril kõneles kursuse korraldaja Juhani Püttsepp Eestimaa erinevatest veesilmadest ja 26. jaanuaril Aleksander Maastik veeringest ja vesiehitistest. Klass kuulas professor Maastiku loengut kõrvad kikkis (kuigi pikk koolipäev oli juba selja taga) ja lõpuks kõlas mõnus aplaus.


Edasi läheb kursus järgmiselt:
2. veebruar. Toomas Kõiv «Vee füüsikast ja vee keemiast»

9. veebruar. Mait Kriipsalu «Kuidas reovesi õigupoolest puhtaks saab?»

23. veebruar. Õppekäik Võrtsjärve limnoloogiajaama. Käik talvisele järvele Reet Laugaste juhendamisel (kui jää kannab). Lea Tuvikene kõneleb Võrtsjärve uurimisest. Arvo Tuvikene kõneleb, kuidas saaste kalade käitumist mõjutab.

2. märts. Endla Reintam «Mullast ja veest. Mullaveest»

9. märts. Kairi Maileht «Vesi mikroskoobi all»

16. märts. Ingmar Ott «Järvede tervendamise tehnoloogiad».

6. aprill. Toomas Tamm «Vee mõõtmised». Õppekäik maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituuti (Kreutzwaldi 5).

13. aprill. Andres Annuk «Vesiratastest hüdrojaamadeni».


Kursuse lõpuks teevad osalejad koduse töö - oma meelisveekogu (järve, tiigi, jõe- või ojalõigu vm) kirjelduse, mis on aluseks ka kursuse hindele.

Lisainfo:
Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee