Uudised

Polli tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse idee sai heakskiidu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus tegi 28. jaanuaril otsuse heaks kiita 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljavalitute seas oli ka Eesti Maaülikooli poolt Viljandimaale Polli kavandatav «Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus».

Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikase sõnul on teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse peamiseks rolliks arendada Lõuna-Eesti piirkonna konkurentsivõimet ja tuntust Euroopa rohelise oaasina. Kompetentsikeskus loob unikaalse kanali maaülikooli instituutide ja uurimisrühmade projektide tulemuste vahendamiseks ettevõtlusse.

«Keskuse arendamisse kaasatakse lai koostööparterite ring, mis võimaldab luua uuenduslikku sünergiat erinevates tööstussektorites, aga eriti just tervise- ja loodustoodete sektoris,» lausus Ave Kikas.

Keskuse kompetentsibaas hõlmab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootmisel.

EASi poolt heakskiidu pälvinud rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.

9 kavandit valis EAS 18 esitatud kavandi seast, lähtudes kompetentsi prioriteetsusest piirkonnas, tegevuste asjakohasusest ja vastavusest toetuse mõjueesmärkidele ning ekspertide soovitustest ideede edasiarendamiseks.

Heaks kiidetud ideekavandite esitajatel on võimalik taotleda toetust keskuste väljaarendamise ettevalmistavateks tegevusteks kuni pool miljonit krooni ja ellurakendamiseks kuni 50 miljonit krooni.

Kompetentsikeskuste arendamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Täpsem info: Ave Kikas, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja, tel 513 2081.