Uudised

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktori valimisest

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktori konkursile laekus tähtajaks, 29. jaanuariks kaks avaldust, mille esitasid Aret Vooremäe (põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja) ja Alo Laas (OÜ Nurmiko Hulgi Tartu osakonna tegevjuht).
 

Direktori valib põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu 22. veebr. Eelmine konkurss tunnistati luhtunuks, kuna üks kandidaat, senine PKI direktor Illar Lemetti esitas tagasiastumisavalduse ja teine kandidaat, Indrek Liiva osutus mittevalituks.

Direktori ametiaeg kestab viis aastat alates töölepingu sõlmimisest.