Uudised

Eesti Maaülikoolil on uus veebileht

Pühapäeval, 7. veebruaril kella 20-22 vahel vahetub maaülikooli senine veebileht uue kujunduse ja sisuhaldusmootoriga lehe vastu.

Uuel veebilehel on info jaotatud menüü kuude blokki: ülikoolist, sisseastujale, õppijale, teadus, üliõpilaselu ja koostöö. Ülikooli erinevad struktuuriüksused leiab pealehe päisest, eraldi päisereal on välja toodud otselingid ÕISi ja meiliprogrammidele.  Taoliselt struktureeritud menüü eelis on selles, et info on jagatud sihtgrupipõhiselt.  

Esilehelt leiab ka viimased uudised ülikoolis toimuva kohta ning kalendri, kust saab jooksvat infot konverentside, infopäevade  jmt kohta.

Eelpool nimetatud ajavahemikul võib esineda häireid maaülikooli kõikide struktuuriüksuste kodulehtedele ligi pääsemisel, palume ülikooli liikmetel ja koostööpartneritel oma töid/tegemisi planeerides sellega arvestada.

Uue veebilehe disain ja sisuhaldusmootor on tehtud OÜ Greaton poolt.