Uudised

Tehnikatudeng leiutas

Tehnikainstituut korraldas üliõpilaste leiutuskonkursi «Tehnikatudeng leiutab 2009» eesmärgiga saada Tehnikamaja ja tehnikaerialasid iseloomustavaid tehnilisi lahendusi.

Iga leiutaja või leiutajate rühm pidi esitama konkursile tehnilise lahenduse joonised ja leiutise lühikirjelduse. Kasuks tuli demonstratsioonmaterjal mudeli või arvutisimulatsiooni näol. Konkursile laekus 6 üliõpilastööd, mis olid erinevad ja huvitavad. Esitatud tööd ja nende autorid olid: «Ajaratas» (Taavi Väljaots), «Infokeskus Teemant» (Marten Madissoo ja Pearu Orusalu), «Grafoprojektor» (Ardi Mäesalu), «Mustikasorteer» (Kaarel Soots), «Sokipesumasin» (Janno Välja) ja «Tuulegeneraator» (Tiit Pikk).

Tööde hindamine ja 6000kroonise auhinnaraha jaotamine toimus 19. jaanuaril Tehnikainstituudis. Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid professor Jüri Olt, lektorid Peeter Nõmm ja Toomas Laatsit, teadur Sven Peets, tehnikaüliõpilaste seltsi esindaja Sander Metsar, üliõpilasesinduse esindaja Silver Kuusik ja Tartu Teaduspargi esindaja Roman Mugur. Konkursi reglemendile vastas täielikult ainult üks töö – «Mustikasorteer», mis osutus ka võitjaks.

Tudenglikult humoorikaks pidas komisjon  «Sokipesumasinat», mis meeldis oma kavala idee poolest. Kahjuks olid joonised kehvad ning ei võimaldanud kolmandast kõrgemat kohta saavutada. Küll aga tehti autorile soovitus arendada sokipesur eksponaadiks, mida esitleda tudengiüritustel.

Tehti ettepanek aidata realiseerida II koha saavutanud leiutis «Ajaratas», mida saaks huvilised käia Tehnikamajas imetlemas.

Komisjoni lõplik otsus oli välja kuulutada üks I koht ja üks II koht ning ülejäänud töid peeti III koha vääriliseks. Vastavalt sellele jagunesid ka auhinnarahad.

Edukas leiutuskonkurss ajendas komisjoni tegema ettepanekut korraldada konkurss «Tehnikatudeng leiutab 2010». Loodetavasti on see veelgi populaarsem ning kujuneb välja Tehnikainstituudi traditsioon.