Uudised

Infotunnid esmakursuslastele

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT – kell 13.30

Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava (loodusvarade kasutamise ja kaitse ning taastuvenergia ressursside erialad) ja metsanduse õppekava (metsamajanduse ning metsatööstuse erialad) - Kreutzwaldi 5 - 1A5

Geomaatika õppekava (geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise erialad) - Kreutzwaldi 5 - 2A13

Maaehituse õppekava - Kreutzwaldi 5 - 1C2

Veemajanduse õppekava - Kreutzwaldi 5 – 2C1

 

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT - Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) - aula, kell 13.30

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (ökonoomika ja ettevõtluse ning majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialad).

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Põllu- ja aiasaaduste tootmise õppekava (aianduse ja põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialad) – Viljandi mnt Eerika (keskmine maja, II korrus) - mullaauditoorium, kell 14.00 (buss väljub Kr 64 eest peale aktuse lõppu)

Keskkonnakaitse õppekava (maastikuarhitektuuri, maastikukaitse ja –hoolduse erialad) - Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) -104, kell 13.30

Rakendushüdrobioloogia õppekava – Riia 181,  kell 13.30 (buss väljub Kr 64 eest peale aktuse lõppu)

 

       TEHNIKAINSTITUUT, TEHNIKAKOLLEDŽ Kreutzwaldi 64 aula, kell 13.30

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava (ergonoomika, energiakasutuse ja tootmistehnika erialad),

Tehnotroonika ja biotehniliste süsteemide õppekavad.

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Loomakasvatussaaduste tootmise õppekava (kalakasvatuse ja loomakasvatuse erialad) – Kreutzwaldi 62 – A209, kell 13.30

Toiduainete tehnoloogia õppekava – Kreutzwaldi 62 – A102, kell 13.30

Veterinaarmeditsiini õppekava – Kreutzwaldi 62 – A201, kell 13.30