Uudised

Kudjape prügila uus eesmärk

Kudjape prügila ümbersünd vabaaja keskusena on nii Eestis kui maailmas laialdast tähelepanu leidnud. Veemajanduse osakonna professor Mait Kriipsalu juhtimisel osalesid mitmed EMÜ töötajad Kudjape prügila projektis.

Kudjape prügila ümbersünd vabaaja keskusena on nii Eestis kui maailmas laialdast tähelepanu leidnud. Veemajanduse osakonna professor Mait Kriipsalu juhtimisel osalesid mitmed EMÜ töötajad Kudjape prügila projektis.

Saaremaa,Kuressaare linnalähedal avati 18.septembril Eesti esimene suletud prügimäel paiknev vaba aja veetmise keskus. Kudjapele hakati prügi viima 1970-ndate aastate alguses ning viimane koorem jõudis sinna 2009-da aasta juulis, igal aastal umbes 8000 tonni prügi. Prügila sulgemisel valiti innovatiivne lahendus - prügilakattekihi jaoks otsustati kasutada prügilast endast kaevandatud materjali. Sõelutud materjalist kujundati prügilakattekiht, plastjäätmeid kasutati eksperimendi korras plasti,õli  ja jäätmekütuse tootmiseks, näiteks toodeti tsementi.

Prügilaalal ja selle juurde jääval jäätmejaama kinnistul paiknevad jooksu-,kelgu-ja suusarajad. Tulevikus lisanduvad vaateplatvorm, välijõusaal ja laste seiklusrada.

Täpsemalt vaata ERR uudislugu http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=58708

Mõned pildid sellest loost: