Uudised

Valloonia vesiehitised

Novembri keskel toimus kolmas ja Eesti-Valloonia regiooni vahelise kahepoolse koostöölepingu raames ka viimane õppereis Belgia prantsuskeeksesse piirkonda. Külastati mitmeid vee ning jäätmetega seotud objekte, võeti osa jõgede elurikkuse taasatamise konverentsist.

Novembri keskel toimus kolmas ja Eesti-Valloonia regiooni vahelise kahepoolse koostöölepingu raames ka viimane õppereis Belgia prantsuskeelsesse piirkonda. Külastati mitmeid vee ning jäätmetega seotud objekte, võeti osa jõgede elurikkuse taasatamise konverentsist.

Eesti Vabariigi vaitsuse ja Vallooni regiooni ning Belgia prantsuskeelse kogukonna vaheline koostööleping jõustus 2003-l aastal. Selle neljas osa käsitles keskkonda, täpsemalt 1) väljaõpet ja kogemuste vahetust veelalase teabe alal, 2) veekogude tõkestamise ja kalatreppide vajadust hüdroenergia tootmiseks, 3) koolivälise keskkonnahariduse korraldamist, 4) kogemuste vahetust vooluveekogude, veepuhastusjaamade, nõrgvee ja maaparandustööde osas.

Kogemuste vahetuseks külastati Valloonia veeobjekte 2009, 2010 ja sel aastal, Valloonia spetsialistid viibisid Eestis samuti mitmel korral, viimati käesoleva aasta sügisel. Kui eelmistel kordadel on rõhk peamiselt keskkonnaharidusel, kalapääsudel ja väikehüdroenergeetikal, siis sel aastal oli peamiseks teemaks jõgede elurikkuse taastamine. Sel eesmärgil osaleti Namuris toimunud rahvusvahelisel LIFE-projekti konverentsil (Walphy - Hydromorphological quality and river restoration).

Väga huvipakkuv oli ka ühe suure hüdraulika labori külastus (asukoht Châtelet), mis näiteks oma mõõtmetelt ja laboris kasutatava vooluhulga poolest on täpselt kümme korda suurem EMÜ veemajanduse uue laborist.

Reovee ja prügiprobleeme käsitleti külaskäikudel Mont-Saint-Guibert'i prügimäele, Mouscron'i veepuhastusjaama ja eramaja bioloogilisse reoveepuhastisse, mis paiknes tagaaias.

Kohtuti paljude oma ala sptsialistidega, kelledest nii mõnegi peaks kutsuma lühemaks või pikemaks ajaks välisõppejõuks EMÜ veemajanduse osakonda.

Koolitusreisi pildigalerii http://mi.emu.ee/struktuur/veemajanduse-osakond/pildid/fotogalerii/valloonia-2013/

Mont-Saint-Guibert 'i prügilas

Biopuhasti tagaaias

Traditsiooniline puhasti, mis suudab ära puhastada pisijõe

Jõgede elurikkuse taastamine

Hüdraulika laboris

Hüdroenergia Archimedese kruviga (pildil ei tööta)

"Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi"