Uudised

Egle Saaremäele omistati volitatud inseneri kutse

Eesti Inseneride Liit omistas veemajanduse osakonna teadurile Egle Saaremäele volitatud inseneri kutse (Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 ). Üliõpilaste jaoks on väga oluline, et nad saavad oma teadmised kõrget akadeemilist kraadi ja/või kutset omavaltelt erialaspetsialistidelt. Sageli ei oska ülikooli sisseastujad sellele veel tähelepanu pöörata, kuigi sisseastujate teadlikkus aasta aastalt paraneb. 

 

Veemajanduse eriala ehitusinseneri baasharidust õpetavad ka maaehituse osakonna töötajad, kelle on omistatud veel vana ja kehtiva kutsestandardite süsteemi järgi volitatud ehitusinsener V taseme kutse (Jaak Valgur, Ivo Roolaht, Kaarel Sahk). Samuti on paljudel teistel veemajanduse ja maaehituse osakonna õppejõududel  MTR-kanded, mis näitavad, et tegemist on tegevinseneridega.

Mitte kõlav erialanimetus, vaid eriala akrediteeritus Eesti Inseneride Liidu poolt ja head erialaspetsistid tagavad selle, et ülikooli lõpetajad saavad Eesti Inseneride Liidu poolt antava esmakutse. 

Veemajadnuse eriala lõpetajad saavad kaks esmakutset:

  1. Hüdrotehnika
  2. Veevarustus ja kanalisatsioon

Kutsestandardite ja kutsetunnistuste registriga saab tutvuda Kutsekoja kodulehel.

Kutsestandardite register  

Kutsetunnistuste register    (näiteks valida menüüst Kutse: Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse  või Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse)