Uudised

Valminud on õppematerjal energiavõsa kasvatamisest

Eesti Maaülikooli teadlaste eestvõttel ja ELi 6. raamprogrammi toel on valmis saanud õppematerjalide komplekt energiavõsa kasvajatele, töötlejatele ja keskkonnaametnikele.

Maaülikooli ja Prantsusmaa teadlased sõlmivad koostööleppe

Teisipäeval, 13. jaanuaril kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Prantsusmaa Riikliku Põllumajandusuuringute Instituudi (INRA) keskkonna- ja biotehnoloogia laboratooriumi direktor Jean-Philippe Steyer alla koostöölepingule. Allkirjastamisel osaleb ka Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostöönõunik Denis Duclos.

Maaülikool esitas kandidaadid Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile

Maaülikooli nõukogu seadis üles riigi teaduspreemiate komisjoni poolt väljakuulutatud 2009. aasta Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile kandidaadina põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse vanemteaduri, põllumajandusteaduste doktori Kalju Kase pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest Eesti aiandusteaduse arendamisel.