Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli nõukogu valis uue audoktori

Eesti Maaülikooli nõukogu valis 27. mai istungil uueks audoktoriks Helsingi Ülikooli agrotehnoloogia professori Jukka Ahokase.

Professor Jukka Ahokas (sünd 1950) on oma tegevusega andnud olulise panuse maaülikooli erinevate instituutide arengusse, edendanud doktoriõpet ning rahvusvahelist teaduslikku koostööd. Sidemed maaülikooli ja Jukka Ahokase vahel said alguse juba Eesti taasiseseisvumise järel.

Jukka Ahokasel on rohkearvuliselt ühisartikleid ja esinemisi teaduskonverentsidel maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi, tehnikainstituudi, metsandus- ja maaehitusinstituudi ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teaduritega.

Tema juhtimisel on Eesti ja Soome teadlased osalenud mitmetes ühistes teadusprojektides, mille raames on uuritud produktiivloomade täppispidamist, loomade heaolu, veiste tervisekontrolli automatiseerimist, loomakasvatushoonete sisekliimat. Äsja käivitunud projekti raames uuritakse energeetiliselt positiivset talu.

 

Audoktor promoveeritakse maaülikooli akadeemilisel aktusel novembrikuus.


Autor: Sirje Pärismaa

Allikas: EMÜ nõukogu