Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli aasta tegu 2010 tiitli said aiandustudengid

Maaülikooli aasta tegu 2010 on üliõpilaste edukas võistlustöö „Ajas muutuv vanaema lillepeenar“ Tallinna lillefestivalil.

Aianduse eriala magistrandid Karin Kapp, Helen Hendrikson, Reelika Rätsep ja maastikuarhitektuuri eriala üliõpilane Anu Kägu on andnud oma lillefestivalil valminud aiakujundusega võimaluse reisida ajas ja märgata muutusi aianduses. Eduka võistlustöö teinud tudengeid juhendas aianduse lektor Ele Vool.

Aasta tegu 2010 laureaadi kuulutas rektor Mait Klaassen välja täna, 12. novembril toimunud akadeemilisel aktusel. Aasta teo tiitliga tunnustab maaülikooli rektor juba kaheksandat aastat ettevõtmisi, mis jäävad väljapoole igapäevaseid kohustusi. Varasematel aastatel on tunnustuse pälvinud Rõhu katsekeskus, keskkonnaüliõpilaste selts, keskkonnasõbralik reoveepuhasti, tervisliku piima arenduskeskus, Võrtsjärve järvemuuseum, tudengite erialaseltside ühisprojekt „Oma kodu“, maaülikooli vilistlaste kokkutulek.

Esmakordselt väljaantud aasta täienduskoolitaja auhinna pälvis toiduhügieeni osakonna juhataja Mati Roasto. Parimad innovatiivsed õppejõud on Arvo Viltrop ja Lauri Lihtmaa.

Akadeemilisel aktusel anti üle ka Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhinnad.Esimese auhinna (15 000 kr) pälvisIvar Sibul puittaimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest. Teise auhinna (10 000 kr) sai Indrek Sell ja kolmanda auhinna (7000 kr) mullamuuseumi kollektiiv.  


Autor: Sirje Pärismaa

Allikas: Akadeemiline sekretär