Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Metsanduskõrgharidus tähistab 90. sünnipäeva teaduskonverentsiga

Homme, 26. novembril algusega kell 10 toimub Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1A) metsandusliku kõrghariduse 90. aastapäeva tähistamiseks konverents „Eesti metsateadus – tänapäev ja tulevikuperspektiivid“.

Konverentsil arutletakse metsateaduse rolli üle metsanduses, räägitakse Eesti metsateaduse hetkeseisust, uurimisteemadest ja –tulemustest, rahvusvahelisest koostööst. Juttu tuleb ka metsade kaugseirest, puitkütuste ressurssidest, okaspuude puutuhaga väetamise katsetest.

Sõna saavad maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi õppejõud-teadlased Paavo Kaimre, Hardi Tullus, Mait Lang, Veiko Uri, Tiit Maaten, Allar Padari, Henn Pärn, Andres Kiviste.

RMK peadirektor Aigar Kallas vahendab praktikute ootusi teadusele.

„Kuna kõrgharidus tugineb teadustööle ja uurimistulemustele, siis on igati kohane tähistada metsanduskõrghariduse 90. aastapäeva just teaduskonverentsiga,“ lausus maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre.

Konverentsi lõpetuseks esitletakse kahte uut raamatut: „Studia rerum forestalium“ (koostaja Juhani Püttsepp) ja „Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis“ (koostajad Elmar Kaar ja Külliki Kiviste)

Konverentsi kava: http://mi.emu.ee/yldinfo/konverents/.

Täpsem info: Paavo Kaimre, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, tel 731 3191, 513 9603