Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikooli leiutis sai patendi

Eesti Patendiamet tunnistas Eesti Maaülikooli leiutise "Seade tsütoloogiliste, bakterioloogiliste ja emakanõre proovide võtmiseks" (P200600019) vastavaks patendiseaduse §-s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumitele ning otsustas leiutisele välja anda Eesti patendi.

Leiutise autoriteks on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Andres Valdmann ning veterinaarmeditsiiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Merle Valdmann. Leiutis kuulub veterinaaria valdkonda, instrumenti kasutatakse emakast tsütoloogiliste, bakterioloogiliste ja nõreproovide võtmiseks, avastamaks eeskätt emakalimaskesta subkliinilisi põletikke.

Lisaks Eesti Maaülikoolis läbiviidavatele uuringutele on instrumenti juba kasutatud Norra Loomaarstiteaduse Kõrgkoolis ja Århusi Ülikoolis Taanis. Eelmisel aastal kaitses Norra Loomaarstiteaduse Kõrgkoolis veterinaarmeditsiini eriala üliõpilane Lars Peter Overn Løken lõputööd «Lehmade endometriit – diagnoosimine ja levik», kusjuures endometriidi tsütoloogiliseks diagnoosimiseks kasutas ta Eesti Maaülikoolis väljatöötatud seadet. Eelnevalt omandas Lars VLI-s lehmade endometriitide tsütoloogilise diagnoosimise metoodika. Åarhusi ülikoolis on koostöö korras instrumenti kasutatud lehmade emakast materjali saamiseks emaka mikrofloora uurimiseks DNA-sõrmejälgede metoodika abil. Uuringute tulemusena valmib doktoridissertatsioon. Eesti Maaülikool taotleb leiutisele ka Euroopa ja USA patente. Leiutise väljatöötamist on toetanud Eesti Teadusfond ja Põllumajandusministeerium.

Täiendav info: Andres Valdmann, Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna professor, tel 55599081.