Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikooli kaasabil aretatakse vastupidavamaid kultuurtaimi

Eesti Maaülikool on ainsa Eesti poolse partnerina alustamas tööd Euroopa Komisjoni projektis „3to4“, mille eesmärgiks on viie aasta jooksul välja arendada nii kuumusele kui kuivusele palju vastupidavamad kultuurtaimed.

Eesti Maaülikooli poolt projekti koordineeriva professor Ülo Niinemetsa sõnul on näiteks nisu maailmas tohutult levinud, kuid väga suur osa tema kasvualadest on kuumad ja kuivad alad, kus saagikus on väike. Näiteks sobivad kasvõi Austraalia laiad tasandikud. „Ka meil siin Eestis on nisu keskmine saagikus üsna väike, ligikaudu 2,5 tonni hektarilt, kuivõrd näiteks Iirimaal on nisu keskmine saagikus 8,5 tonni hektarilt. Eelkõige oleks see aga oluline samm edasi maailma toitmise teel,“ kommenteeris Ülo Niinemets.

Projekti idee on muuta olemasoleva, n.ö C3-tüüpi kultuurtaimede geneetüüpi ning saada tulemuseks uus, C4-tüüpi taim, mis suudab kehvemates oludes rohkem fotosünteesida ning oleks seeläbi saagikam. Eesti Maaülikooli ülesanne on projekti raames testida rapsi erinevaid transgeenseid tüvesid. Projekt algas 1. jaanuaril 2012 ning 2016. aastaks peab Eesti Maaülikool olema välja selekteerinud põldkatseiks sobivad rapsi transgeensed tüved.

Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi projekt „3to4“ seob endas kokku 19 asutust – osalevad ülikoolid, instituudid ja rahvusvahelised ettevõtted 11 riigist. Projekt on tihedalt seotud C4-riisi projektiga, mida finantseerib Bill and Melinda Gates Foundation. Viie aasta pikkuse projekti „3to4“ maksumus on 8,94 miljonit eurot.