Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Seitsme riigi esindajad tutvustavad maastikulise mitmekesisusega seotud parimaid praktikaid

21.-24. maini toimub Tallinnas ja Sagadis  projekti „Regionaalne poliitika ja infovahetus elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitsmiseks ja väärtustamiseks Euroopas“ (REVERSE) seminar ja töökoosolek, kus osalevad 14 projektipartnerit seitsmest Euroopa riigist. 

„Projekti eesmärgiks on edendada elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitset Euroopas,“ selgitas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Kalev Sepp, projekti juht Eestis. „Eesmärgi saavutamiseks soovime välja selgitada sellealased edukad tegevused ning soodustada nende rakendamist Euroopa eri piirkondades.“ Projekti kolm peamist teemat on põllumajandus ja toidutootmine ning elurikkus; turism ja bioloogiline mitmekesisus ning ruumiline planeerimine ja bioloogiline mitmekesisus.

Projekti käigus vahetavad ja tutvustavad oma kogemusi elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitsega seotud projektipartnerid – loodusliku ja kultiveeritud elurikkuse ning maastikulise mitmekesisuse kaitse alal pikaajaliste kogemusega kohalikud omavalitsused ja riiklikud asutused. Partneritel on laialdased kogemused erinevates, kuid üksteist täiendavates asjakohastes valdkondades nagu liikide in situ kaitse (liikide kaitse looduses), geenipangad, põlistõugude, vanade sortide ja genofondi säilitamine, loodus- ja tööstusmaastike majandamine, bioloogilise mitmekesisuse kaitse piirkondlikud strateegiad (ökoloogilised koridorid, rohevööd) ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse alane kohalik seadusandlus, keskkonnaharidus jms.

23. mail algusega kell 15.00 toimub Sagadis rahvusvaheline seminar koos Erasmuse intesiivkursuslastega, kes osalevad kursusel „Sustainable management of polluted areas“. Seminaril tutvustatakse REVERSE projekti parimad praktikaid. Lisaks tutvuvad seminaril ja töökoosolekul osalejad Lahemaa rahvuspargi ja Elistvere loomapargiga.

REVERSE on Euroopa regioonidevahelise koostööprogrammi INTERREG IVC projekt, kus osaleb kokku 14 partnerit seitsmest Euroopa riigist (Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Kreeka, Slovakkia ja Eesti). Eestist on projekti kaasatud Eesti Maaülikool.