Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Reostusalane intensiivkursus tõi Tartusse 42 välistudengit

Tänasest, 28. maist reede, 1. juunini, viibib maaülikoolis 42 välistudengit, kes on tulnud siia osa saama Erasmuse intensiivkursusest „Pollution in Europe 2012“. Neljateistkümnendat aastat läbi viidav kursus, milles keskendutakse reostuste hindamise ja likvideerimisega seotud küsimustele ning millest võtab juhendajatena osa rida Euroopa ülikoolide õppejõude ning eksperte, toimub Eestis juba neljandat korda. Maaülikool on üks neljateistkümnest projektis osalevat ülikoolist.

Magistritaseme tudengitele suunatud intensiivkursusest võtavad osa noored Norrast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Hollandist, Saksamaalt, Austriast, Tšehhist, Poolast,  Itaaliast ja Jaapanist. „Kursuse eesmärgiks on edendada reostatud piirkondade säästlikuks majandamiseks hädavajalikke põhimõtteid,“ selgitas maaülikooli keskkonnakaitse osakonna juhataja, professor Valdo Kuusemets. „Kuna reostuse liike tuleb aina juurde ning need on muutumas keerukamaks, tuleb nende kõrvaldamiseks leida uusi lähenemisviise – uusi vahendeid ja tehnoloogiaid.“

Maaülikoolis toimuvatele loengutele eelnes külaskäik Lahemaale, kus tutvuti raba ja ürgmetsaga, aga samuti Kirde-Eestisse, kus osavõtjatele näidati Balti Elektrijaama renoveeritud tuhamäge, mille otsas kõrguvad täna tuuleturbiinid, ning Sillamäe ohtlike jäätmete hoidlat.