Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Keskkonnaamet, Eesti Maaülikool ja Eesti Looduse Fond sõlmisid koostööleppe vigastatud metsloomade kaitseks

Keskkonnaamet (KA), Eesti Maaülikool (EMÜ) ja Eesti Looduse Fond (ELF) sõlmisid täna, 30. mail Tartus koostöölepingu vigastatud metsloomade rehabilitatsiooni arendamiseks Eestis. Ühiseks eesmärgiks on arendada abitus olukorras olevate metsloomade abistamist, mis hõlmab mitmeid kokkupuutekohti.

Täna allkirjastatud lepingu järgi on EMÜ ja ELF-i põhiülesandeks osutada professionaalset raviteenust abitus seisundis I ja II kaitsekategooria liigi isenditele, milleks Eesti Maaülikooli loomakliinik pakub oma võimalusi ja sisseseadet ning Eestimaa Looduse Fond oma oskusi ja kogemusi.

„On väga hea meel, et saame panustada ka metsloomade heaolusse ja seeläbi kogu looduskeskkonna jätkusuutlikkusse,“ ütles Eesti Maaülikooli loomakliiniku juhataja Kalmer Kalmus. „Loodan, et selliste ettevõtmistega suudame muuta hoolivamaks kogu ühiskonna suhtumise meid ümbritsevasse elukeskkonda.“

“Eestis on varasemalt uuritud mõningaid jahiulukite haiguseid, kuid kaitsealuste ja teiste looduse jaoks oluliste loomaliikide tervislik seisund on meile teadmata. Suutes tulevikus täita selle tühimiku, suudaksime tagada parema elukeskkonna nii metsloomadele kui ka inimestele ja koduloomadele,“ ütles ELFi metsloomade rehabiliteerimiskeskuse projekti ekspert Madis Leivits.

Koostöö loob võimaluse arendada Eesti Maaülikoolil ja Eestimaa Looduse Fondil metsloomade meditsiini õpet ja samasuunalist teadustööd ning keskkonnaametil ja Eestimaa Looduse Fondil olla paremini valmis naftareostunud eluslooduse päästmiseks päästesündmusel.

„Täna allkirjastatud leping on üks sammudest abitus seisundis metsloomadega seotud tegevuse korrastamiseks ja kinnitatud said selged rollid metsloomade abistamisel,“ sõnas keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Teet Koitjärv.