Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikooli raamat julgustab tritikalet kasvatama

Foto: sxc.hu

Sel nädalal ilmus trükist Eesti Maaülikooli raamat nisu ja rukki ristandist tritikalest. Raamatu „Tritikale“ autoriteks on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna teadur Maarika Alaru, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Enn Jaama ning endine Eesti Maaülikooli töötaja Ülle Laur.

„Traditsiooniliselt on teraviljatoodang maailmas põhinenud iidsete teraviljakultuuride – nisu, riisi, maisi, rukki, odra, kaera jt kasvatamisel,“ selgitas raamatu üks autoreid, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Enn Jaama. „Samas kõigi nende kultuuride geneetiliselt määratletud saagipotentsiaal ei pruugi realiseeruda ebasoodsates keskkonnatingimustes – sellest tulenevalt tekkis sordiaretajatel idee ühendada suure saagipotentsiaaliga nisu ja keskkonnatingimustele vastupidava rukki omadused ühte uude kultuuri.“ Nii kujunes 1960. aastatel sordiaretuse üheks eesmärgiks uue kõrrelise teravilja – tritikale loomine. Eestis alustati süstemaatilist uurimistööd tritikalega 1995. aastal Eesti Maaülikooli eelkäija Eesti Põllumajandusülikooli taimekasvatuse instituudis. 

Eesti Maaülikooli raamat on kõrgkooli varasema teadustegevuse ühe osa kokkuvõtteks. Raamat annab ülevaate tritikale kujunemisloost, vegetatiivsest ja generatiivsest arengust ning saagikusest, samuti teravilja erinevatest kasutamisvõimalustest. „Raamatu eesmärgiks on julgustada teraviljakasvatajaid tritikalet kasvatama,“ sõnas Jaama.

Raamat ongi mõeldud teraviljakasvatajatele, aga on kasutatav ka nõuandesüsteemis ning kõrgkoolide õppetöös. Varem pole eesti keeles ühtki kokkuvõtlikku raamatut tritikalest kirjutatud, ilmunud on vaid mõned artiklid.

Raamatu väljaandmist toetas Euroopa Liit läbi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi.