Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikooli teadlane: üldlevinud parasiidi esinemistunnuste eiramine vasikatel toob pikas perspektiivis kaasa suure kahju

Eesti Maaülikooli parasitoloogiateadur Brian Lassen leidis koostöös kolleeg Søren Østergaardiga Aarhusi ülikoolist Taanis, et vasikate kõhulahtisust põhjustava parasiidi tõttu saavad veisekasvatajad pikas perspektiivis kaudseid kahjusid arvesse võttes kuni 8% vähem tulu.

Kuigi esineb ka juhtumeid, kus nakkus kulgeb ilma igasuguste sümptomiteta, põhjustab Eestis ja ka mujal maailmas veisekarjades üldlevinud ainurakne parasiit Eimeria vasikatel kõhulahtisust, mis jääb veisekasvatajatel tihtipeale tähelepanuta, kuna sümptomid on vaevumärgatavad ning neid võidakse pidada tavaliseks. Brian Lasseni sõnul on kahju kumuleeruv: „See on umbes nagu panga teenustasudega – võtame neid enesestmõistetavana, kuid aasta lõpuks koguneb paras summa.“

Uuringu meetodiks olevast saja looma simulatsioonist ilmnes, et võrreldes hüpoteetilise Eimeria-vaba keskkonnaga, vähendab Eimeria esinemine karjas veisekasvataja sissetulekut 8% aastas, kusjuures vasikate suremusest ning loomade aeglasemast kaalu-iibest suuremat kahju põhjustab esimese seemenduse hilinemine.

Brian Lasseni arvates on probleemi lahendamiseks oluline teadvustada parasiidi esinemist kõigis loomalautades ning seda, et selle sümptomid (kõhulahtisus ja aeglane kaalu-iive) ei ole noorloomade puhul normaalsed. „Arvestades, et parasiit on üldlevinud, ei piisa ainult sellest, et diagnoositakse parasiidi esinemist või mitteesinemist, vaid tuleks kasutada täpsemaid diagnoosimismeetodeid, mis võimaldavad kindlaks teha ka haigusetekitajate hulka,” lisab Brian Lassen. Kuna nakkuse peamiseks allikaks on keskkond, tuleb probleemi ärahoidmiseks panna suurt rõhku loomade pidamistingimustele ning hügieenile.