Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Rotalia Foundation (USA) stipendiumi sai kuus Eesti Maaülikooli tudengit

Investeeringud on viimasel kahel aastal võimaldanud Rotalia Foundationil (USA, Seattle) avada Eesti avaõiguslike ülikoolide üliõpilastele märkimisväärselt suure hulga stipendiume.2012/2013. õppeaastaks said Eesti Maaülikooli üliõpilased kuus professor Dr Anne Jennings Smithi ja Gerhard Treubergi nimelist mälestusstipendiumi a’ 2000€.

Fond tunnustas järgmisi maaülikooli tublisid tudengeid:

Annika Pertman - metsandus- ja maaehitusinstituut, loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava, 3. a üliõpilane (soovitaja metsakasvatuse lektor Andres Jäärats)

Maarika Pant - põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse õppekava magistrant (soovitaja aianduse osakonna dotsent Sirje Vabrit)

Maarja Uibokand - põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava magistrant (soovitaja põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent Are Selge)

Marti Samsonov - metsandus- ja maaehitusinstituut, metsatööstuse õppekava magistrant (soovitaja prof  Peeter Muiste, metsanduse õppetooli juhataja)

Meriliis Kotkas - põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnakaitse õppekava, 3. a üliõpilane (soovitaja keskkonnapoliitika ja –korralduse ning keskkonnaökonoomika lektor Aija Kosk, PhD)

Piibe Post - põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse tootmise ja turustamise õppekava magistrant (soovitaja Argaadi Parol, põllumajandusteaduste kandidaat)

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta  bakalaureuse-  või 1. aasta magistriastme üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 30. aprilliks 2012.

Stipendiumid antakse üle pidulikul aktusel 7. septembril 2012. a kell 18 Tartus Rotalia majas (Tähe t 3).

Palju õnne stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele!


Täiendav teave:
Rotalia veebilehelt http://www.rotalia.ee/et/fondid/foundation/foundation-uudised.html
507 3729,  e-post:  sirje.mark@ut.ee