Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse, kuidas tänased otsused mõjutavad homseid maastikke

Kolmapäeval, 12. detsembril algusega kell 17 saab kolmapäevalugude sarjas Baeri majas (Veski 4) kuulata Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepa ettekannet „Kas inimene kujundab maastikku või maastik inimest“.

„Ettekandega püüan leida põhjuseid, miks maastikud muutuvad ning kuidas on inimene maastikku läbi aegade mõjutanud,“ rääkis professor Kalev Sepp. „Maastikku vaadatakse kui omalaadset arhiivi, mis talletab endas inimeste poolt eri aegadel loodut.“ Samuti arutletakse maaülikooli kolmapäevaõhtul selle üle, mida me tänasel päeval maastikus väärtustame ning kuidas meie tänased otsused mõjutavad homseid maastikke ja maastikus olevaid väärtuseid.
Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.

Kolmapäevalugude teemad 2012.-2013. õppeaastal:
9. jaanuar – Ingmar Ott „Kas ja kuidas järvi tervendada?“
13. veebruar – Alar Astover „Kas muld on ohus“
13. märts – Ants-Hannes Viira „Eesti piimanduse konkurentsivõime ja panus majanduskasvu“
9. aprill – Arvo Leola „Inimlik ning loomalik töökeskkond karjalaudas“
8. mai – Hardi Tullus „Mets kui keskkond ja ressurss“