Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Doktoritöö tulemusel selgus, et peamiste eesti veisetõugude tervis nõuab erinevat lähenemist

Neljapäeval, 13. detsembril kell 10 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Hanno Jaaksoni väitekiri „Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu, toitumuse ja piima toodanguga” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal.

Doktoritöö eesmärgiks oli glükoosi tolerantsi testi rakendades võrrelda insuliiniresistentsust eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel, uurida insuliiniresistentsuse seost toitumushinde, selle muutuse ja piimatoodanguga ning välja selgitada poegimiseelse söötmistaseme mõju laktatsiooni alguse piimatoodangule, energiabilansile ja varulipiidide mobilisatsiooni ulatusele eesti holsteini tõul.

„Uuringute tulemusel selgus, et eesti holsteini tõul oli poegimisaegne toitumushinne madalam, mis näitab, et suurema toodangupotentsiaaliga holsteini tõugu lehmad ei suuda enne järgmist laktatsiooni punase tõuga samavõrra efektiivselt oma kehavarusid taastada,“ selgitas Eesti Maaülikooli doktorant Hanno Jaakson. „Võrreldes optimaalses toitumuses lehmadega oli insuliiniresistentsus enam väljendunud ala- ja ületoitumuses lehmadel.“ Doktoritöö tulemusel selgus, et sobiva söötmisstrateegiaga on võimalik vähendada alatoitumusest tulenevaid negatiivseid mõjusid.

„Kõhnade lehmade ratsioonis jõusööda osakaalu suurendamine enne poegimist suurendas poegimisjärgset söömust ja piima komponentide sünteesi ning vähendas varulipiidide mobilisatsiooni võrreldes poegimiseelselt optimaalses toitumuses olevate lehmadega, kelle ratsioonis oli jõusööda kogus väiksem,“ ütles Jaakson. „Samas ei parandanud jõusööda osatähtsuse suurendamine poegimisjärgselt energiabilanssi, mis näitab, et suuretoodangulised lehmad suunavad täiendava energia- ja toitainete voo pigem piima komponentide sünteesile kui kehavarudesse.“

Doktoritöö juhendajad on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Olav Kärt ja Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna vanemteadur dr. Katri Ling ning oponent prof. Jürgen Rehage (Group of Internal Medicine and Surgery, Clinic for Cattle Medicine, University of Veterinary Medicine Hannover).

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Tartus Baeri maja (Veski 4) seminariruumis.