Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis avatav õppelabor võimaldab uurida kütuseid ja põletustehnoloogiaid

Neljapäeval, 17. jaanuaril algusega kell 15.15 avatakse Euroopa Liidu projekti EcoHousing toel Eesti Maaülikooli uus kaasaegne katelseadmete õppelabor, mis võimaldab läbi viia praktilist õpet, aga ka uurida erinevaid kütuseid, põletustehnoloogiaid ja kütteseadmeid.

„Väikekateldel põhineva õppe- ja katselabori rajamise plaan tekkis juba pea 20 aastat tagasi,“ rääkis Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi soojusenergeetika lektor ja rahvusvahelise projekti EcoHousing üks maaülikooli-poolseid vedajaid Mart Hovi. „Seoses Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppekorpuse renoveerimisega tekkis lõpuks võimalus see idee realiseerida.“ Avatavas laboris on kaks erinevat katlastendi maksimaalse koguvõimsusega kuni 300 kW. Lisaks on võimalus kahe õppeeesmärgilise ahju või muu tahkekütusega töötava kohtkütteseadme paigaldamiseks ja ühendamiseks ühtsesse suitsutõmbemagistraali. „Laboris tekkiv soojusenergia juhitakse hoone küttesüsteemi,“ viitas Hovi sellele, et laboreid ei kasutata mitte üksnes õppetööks. Koostöös SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaaliga on laboris eksponeeritud kaasaegsed ringluspumbad. Labori sisustas katlatehas Rapla Metall OÜ.

Katelseadmete õppelabor hakkab toimima ühe osana tehnikainstituudi soojustehniliste lahenduste teaduslaboratooriumist. Laboris on lisaks energeetika eriala üliõpilaste praktilisele õppele planeeritud tegevused, mis hõlmavad eksperimente erinevate kütuste, põletustehnoloogiate ja kütteseadmete uurimiseks.

Labori tehnilise lahenduse autoriks on Maido Märss, kes energiakasutuse eriala magistritööna projekteeris labori seadmestiku.

Õppelabori avamisele pühendatud seminar toimub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (Kreutzwaldi 56) ruumis A202. Seminaril saab kuulata ettekandeid labori varustusest ja seal toimuma hakkavatest mõõtmistest, erinevatest kütustest ning tutvustatakse ka katlaid. Pärast seminari pannakse katlad tööle ning huvilistel on võimalik osaleda töötubades: saab lõhkuda puid, kaaluda õhku ja teha muud põnevat.