Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kogumik: looduslikud soojustusmaterjalid on omadustelt täiesti võrreldavad sünteetilistega

Foto: sxc.hu

Neljapäeval, 21. veebruaril toimub Eesti Maaülikoolis metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna artiklite kogumiku „Kohalikud looduslikud ehitusmaterjalid ja nende kasutamine“ esitlus. Kogumik annab infot looduslike materjalide omaduste ja kasutamisvõimaluste kohta nii professionaalidele kui hobiehitajatele. 

Käesoleval ajal kasutatakse väga palju sünteetilisi ehitusmaterjale, mida toodetakse taastumatutest fossiilsetest loodusvaradest nagu nafta, kivisüsi, gaas jt. Kõik see on toonud kaasa järjest suuremate energiakoguste kulutamise ehitusmaterjalide tootmiseks ja transpordiks. „Tehislike materjalide kasutamine tagab hetkel olukorra, kus inimene suudab nii majanduslikus, aga võib-olla ka esteetilises ja ergonoomilises mõttes väga ratsionaalselt ehitada, kuid kas selline tegevus on jätkusuutlik ja kas selline sünteetiline keskkond on tervislik ning millise ökoloogilise jalajälje praegune põlvkond endast maha jätab, seda me tänasel päeval ennustada ei oska,“ selgitas Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna professor Jaan Miljan. „Samas on üha enam neid, kes soovivad tervisliku keskkonna loomiseks ja energiakulude vähendamiseks kasutada looduslikke materjale.“

Maaehitusosakonna poolt koostatud kogumiku eesmärgiks ongi näidata, et looduslikud soojustusmaterjalid on oma ehitus-füüsikalistelt omadustelt sünteetiliste materjalidega täiesti võrreldavad ja neid saab edukalt ehitamisel kasutada, samuti soovitakse kogumikuga jagada erinevate uuringute käigus saadud tulemusi ja teadmisi.

Uuringud on saanud teoks tänu EMÜ baasfinantseeritavatele uuringutele ning INTERREG IVA projektide ProNatMat (2009-2012) ja Cofreen (2010-2013) vahenditele. Uurimistöödes on lisaks maaehituse osakonna töötajatele osalenud ka maaülikooli maaehituse eriala magistrandid ja doktorandid.

Esitlus toimub algusega kell 15.30 Eesti Maaülikooli metsamaja (Kreutzwaldi 5) nõukogu saalis (ruum 2A1).