Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Põllumajandusministeeriumi teenetemärgi laureaadid maaülikoolis

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder annab täna kell 13.00 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle ministeeriumi teenetemärgid silmapaistvatele põllumajandusvaldkonna ettevõtjatele, teadlastele, nõustajatele ning ametnikele.

Hõbedase teenetemärgi saavad teiste seas ka maaülikooliga seotud isikud:

Jaan Leetsar, kes on andud silmapaistva panuse Eesti maamajanduse arendamisse ja ühistegevuse idee propageerimisse. Ta on ühistegevuse teemal avaldanud 16 raamatut ning juhendanud hulgaliselt magistri- ja bakalaureusetöid. Oma nõu ja jõuga on ta aidanud luua mitmeid, nüüd edukalt tegutsevaid, ühistuid erinevates Eesti maakondades. Aastatel 1992–1994 oli Jaan Leetsar EV põllumajandusminister. 

Rein Viiralt - Eesti Maaülikooli emeriitprofessor on olnud aktiivne põllumajandusteadlane, rohumaaviljeluse koolkonna järjepidevuse tagaja, kes on juhendanud mitmeid teadusmagistreid ja doktorikraadi väitekirjade koostamisi. Et panustada rakendusuuringute teostamisse, peab Rein Viiralt iseäranis oluliseks koostööd põllumajandustootjatega.

Jüri Kasesalu, kes on olnud  üle 40 aasta Eesti peamine ja tuntuim kalahaiguste uurija ja nõustaja  kalakasvatuse valdkonnas. Tema tööde tulemuseks on olnud kalahaiguste tõrje ja profülaktika meetmete väljatöötamine Eesti kalakasvanduste jaoks. Jüri Kasesalu töötas erinevatel ametikohtadel EMÜ (enne seda EPMÜ ja ELVI) kalakasvatuse osakonnas kuni 2012.a. lõpuni.

 

Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel või tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga. Kokku antakse välja viisteist hõbemärki ja üks kuldmärk.


 Allikas: Põllumajandusministeeriumi pressiteade