Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Veiko Uri pälvis teaduspreemia

Foto: Margus Ansu

Metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Veiko Urile antakse meie riigi 95. aastapäeval üle Eesti Vabariigi teaduspreemia. Veiko Uri pälvis preemia põllumajandusteaduste valdkonnas teadustöö „Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuistutes“ eest.