Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Ettevõtlikud daamid tunnustasid Anne Luike

Tartu ettevõtlikud daamid valisid kümmekonna kandidaadi hulgast taas välja tänavuse Tartu eduka daami ja aastate daami. Valik oli üsna üksmeelne.Tartu aastate daamiks valiti Eesti Maaülikooli professor Anne Luik, keda Tartu EDA tunnustab kui mahepõllunduse uurijat ja edendajat.

Anne Luik (s 1949) on hinnatud õppejõud, kes on arendanud välja kogu taimekaitsealase õppetöö Eesti  Maaülikoolis avaldanud mitmeid õppematerjale ja toonud esimesena maaülikoolis mahepõllumajandust käsitleva õppe ning ka vastava uurimistöö. Kõige selle kõrval on tal jätkunud energiat arendada ka fütopato­loogilist teadus- ja õppetööd.

Kolleegide sõnul on professor Anne Luik vaieldamatult pioneer loodushoidliku ja kestliku põllumajanduse arendamisel mitte ainult maaülikoolis, vaid kogu Eestis. Ta on loonud Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse ja rajanud EMÜ mahepõllumajanduskeskuse.