Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse piima rollist majanduskasvus

Kolmapäeval, 13. märtsil algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira kolmapäevalugude sarjas Baeri majas (Veski 4) teemal „Eesti piimanduse konkurentsivõime ja panus majanduskasvu“.

„Keskendun viimase kümne aasta olulisematele arengutele Eesti piimanduses ning konkurentsivõime analüüsile võrreldes lähiriikidega“, sõnas Ants-Hannes Viira. „Piimanduse konkurentsivõimest rääkides ei saa ka üle ega ümber piimanduse ja teiste põllumajandusharude konkurentsivõime võrdlemisest. Samuti on kavas arutleda selle üle, milline on piimanduse tähtsus Eesti majanduses tervikuna ning kuivõrd suudab see sektor panustada Eesti majanduskasvu“.

Ettekanne lähtub sellest, et piimandust on peetud Eesti põllumajanduse kõige tähtsamaks, suuremaks ja konkurentsivõimelisemaks haruks nii eelmise kui praeguse Eesti Vabariigi ajal.  Eelmisel aastal allkirjastasid piimatootjaid ning töötlejaid esindavad organisatsioonid Eesti piimanduse strateegia aastateks 2012-2020, mille üks eesmärkidest on aastaks 2020 Eesti piimatoodangu kasvatamine kolmandiku võrra ning lisandväärtuse tõstmine Eesti piimandussektoris.

Eesti Maaülikooli kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.


Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.
 

Kolmapäevalugude teemad 2012/2013 õppeaastal:

10. aprill – Arvo Leola „Inimlik ning loomalik töökeskkond karjalaudas“
8. mai – Hardi Tullus „Mets kui keskkond ja ressurss“

 

Täpsem info: Ants-Hannes Viira, tel 731 3833 ; ants.viira@emu.ee