Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktoriks valiti Toomas Timmusk

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu valis 27. märtsi istungil instituudi direktoriks praeguse instituudi direktori kohusetäitja Toomas Timmuski.

Instituudi nõukogu esimehe Paavo Kaimre sõnul on Toomas Timmuski eeliseks pikaajaline akadeemilise struktuuriüksuse juhtimise kogemus. „Toomas Timmusk on alates 2005. aastast täitnud instituudi õppedirektori ülesandeid, mistõttu omab väga suurt õppetöö korraldamise kogemust. Ta on juhtinud maaparanduse kateedrit, veemajanduse instituuti ja osakonda, täiendanud end kvaliteedijuhtimise alal ning osalenud kõrgkooli juhtide arendusprogrammis,“ lisas Kaimre.

Instituudi direktori ametiaeg kestab viis aastat.

Endine metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre asus 1. jaanuarist tööle Eesti Maaülikooli õppeprorektorina.