Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis esitati enim avaldusi maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavale

5. juulil lõppes avalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppesse. 870 õppekohale esitati kokku 3453 avaldust. Enim avaldusi esitati maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavale, kuhu avaldas soovi õppima asuda 712 inimest.

Avalduste arvu poolest kujunesid populaarseimateks õppekavadeks maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise kõrval keskkonnakaitse 438, metsandus 271 ning tehnika ja tehnoloogia õppekava 257 avaldusega. Kõrgeim konkurss – 9,73 soovijat kohale – oli aga keskkonnakaitse õppekaval.

„Rõõmu teeb, et suurima avalduste arvuga õppekavad on otseselt seotud maaülikooli missiooniga – edendada hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre.

Kaugõppesse saab avaldusi esitada 22. juulist 16. augustini. Rohkem infot leiab internetist: http://www.emu.ee/sisseastujale