Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis algas vastuvõtt bakalaureuseõppe kaugõppesse

Tänasest algas Eesti Maaülikoolis vastuvõtt bakalaureuseõppe kaugõppesse, kus on võimalik õppima asuda kahel õppekaval: maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine ning tehnika ja tehnoloogia spetsialiseerumisega energiakasutusele.

„Kaugõppes on suurendatud õppenädalate arvu, et tagada õppe parem kvaliteet ja toetada üliõpilasi õpingute edukal läbimisel,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Anneli Lorenz muutusi õppekorralduses võrreldes varasemate aastatega. Samuti on erinev see, et varasemalt on kaugõppes õppimine olnud tasuline, kuid sellest aastast saab õppida tasuta, mistõttu võib ka eelmisel aastal populaarsetele õppekavadele sel aastal oodata suuremat konkurssi.

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavale võetakse õppima kuni 60 ning tehnika ja tehnoloogia õppekavale kuni 20 inimest.

Dokumentide vastuvõtt kestab 16. augustini, avaldus on võimalik esitada nii elektroonselt www.sais.ee kui Eesti Maaülikoolis kohapeal. Lisainfo: https://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/