Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Järvseljal avati loodushariduslik õpperada

Eesti Maaülikooli Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna territooriumil valmis looduskaitseala õpperada. Vastavatud õpperada kannab hariduslikku eesmärki ning on suunatud nii metsandusüliõpilastele kui ka teistele metsahuvilistele.

„Õpperajal tutvustavad metsanduslikke objekte, sh katsealasid  üle 30 infostendi, mille tekstid koostas maaülikooli metsakasvatuse osakonna lektor Eino Laas. Lähitulevikus on plaan infostende täiendada ka mullateaduse ja agrokeemia osakonna dotsent Enn Leedu poolt koostatavate mullastikuandmetega,“ sõnas Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna juhataja Priit Kask.

Kevadel rajamisega alustatud ning nüüdseks avatud Järvselja õpperajal on 4 suurt ülevaatlikku infostendi, 30 õpperaja objekte tutvustavat stendi, Kuningmänni platvorm, matkaonn väliõppeklassiga,  1,6 km laudteid koos sildade ja purretega ning istepingid, et saadud teadmisi looduse keskel talletada.

Järvselja looduskaitseala õpperaja rekonstrueerimist toetab KIK, oluline osa rajati ka SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna omavahenditest.  Õpperaja rekonstrueerimise riigihanke võitis OÜ Vaimaks ning ehitusele kulus kokku üle 40 000 euro.

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna maad asuvad Tartumaal Võnnu ja Meeksi vallas. Metskonna pindala on 10 618 ha, millest metsamaad on 6040 ha. Metskonna üheks suuremaks tööde valdkonnaks on hallatavatel aladel Eesti Maaülikooli ja ka teiste õppe- ja teadusasutuste praktilise õppetöö ja teadusliku uurimistöö toetamine ning selleks vajaliku taristu hooldamine.

 

Lisainfo: Priit Kask, SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna juhataja, priit.kask@jarvselja.ee, tel: 510 5698.