Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli konverents keskendub kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele põllumajanduses

8.-9. mail toimub Eesti Maaülikoolis viies rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2014“, kus osalevad 15 riigi teadlased. Konverentsil keskendutakse sel aastal eelkõige kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele põllumajanduses.

„Eelnevate konverentsidega võrreldes on sel aastal oluliselt rohkem põllundustehnikat, -tehnoloogiat ja -masinaid puudutavaid ettekandeid, samuti keskenduvad mitmedki ettekanded biokütuste tootmisele ja nende kasutamisele,“ rääkis Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor Margus Arak. Uue valdkonnana on tänavu kavas toiduteaduste sektsioon, kus räägitakse näiteks juustudest, funktsionaalsetest lisanditest piimatoodetes ning liha- ja pagaritoodetest. Araku kinnitusel jätkavad sarnaselt varasemate aastatega tööd tootmistehnika, taastuvenergeetika ja ergonoomika töörühmad.

Konverentsi plenaaristungil räägib Lundi Ülikooli biotehnoloogia osakonna Prof. Bo Mattiasson jõupingutustest optimeerimaks biogaasi tootmist anaeroobsel kääritamisel, Dr. Thomas Hoffmann Leibnizi Põllundustehnika Instituudist teeb ettekande silo tiheduse määramisest radiomeetrilise meetodi abil. Läti esindaja Gregory Rubinchik räägib KIC InnoEnergy projektist – tegemist on projektiga, mille käigus tihendatakse tööstuse ning ülikoolide ja teaduskeskuste koostööd.

Lisaks Eesti Maaülikooli ja teiste Eesti ülikoolide teadlastele osalevad konverentsil teadlased Austriast, Lätist, Poolast, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest, Rootsist, Taanist, Tšehhist, Türgist, Ukrainast, Suurbritanniast, USA-st ja Venemaalt.

Konverents toimub Eesti Maaülikooli Tehnikamajas (Kreutzwaldi 56). Täpsem info ja päevakava: http://bse.emu.ee