Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis alustab erametsanduse kursus

Eesti Maaülikoolis on selle aasta kevadsemestrist esmakordselt kavas erametsanduse õppeaine. Kursuse programm valmis Erametsakeskuse ja maaülikooli metsakorralduse osakonna koostöös.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi õppedirektor Vaike Reisner sõnas, et kõrgkoolil on sellise koostöö üle äärmiselt hea meel. “Metsasektor on stabiilne, seda nii riigi- kui ka erametsas ning puidu töötlemise valdkonnas, mistõttu on metsanduseriala lõpetajatel suhteliselt lihtne leida erialast tööd. Samas ei paista tihtilugu välja, kui suur roll metsandussektoris on just erametsandusel.“ Reisneri hinnangul on uue kursuse juures oluline see, et õppetöösse on kaasatud hinnatud praktikud.

Kursust “Erametsandus Eestis“ on kõigil Eesti Maaülikooli tudengitel võimalik läbida vabaainena, metsanduse õppekava tudengitel on see aga üks valikainetest. Õppeaine on tudengite seas osutunud väga populaarseks, kevadsemestriks on ennast kursusele registreerinud juba üle 40 tudengi.

Kaks kuud vältav kursus käsitleb laia teemaderingi: tudengid saavad ülevaate omandiõigusest ja metsaomandiga seotud poliitikatest, eraomandi ajaloolisest kujunemisest, ühistegevuse alustest, seadusandlusest, väike- ja suurmetsaomanike vaadetest erametsandusele, erametsanduse rollist ühiskonnas jpm. Lisaks Eesti Maaülikooli akadeemilisemale õpetajaskonnale on külalislektoriteks ka mitmed erametsanduse tunnustatud praktikud Erametsakeskusest, Eesti Erametsaliidust ja metsaühistutest.

Kursuse raames toimuvad ka ekskursioonid ühistutesse, kus tutvustatakse metsaomanike teenindamist ja nõustamist, metsameistri tööd ning ühistu töökorraldust.

Kursus “Erametsandus Eestis“ on loomulik jätk koostööle Eesti Maaülikooli ja metsandusorganisatsioonide vahel. Ühine eesmärk on sisukas kontakt tudengite ja erialaspetsialistide vahel, mis annab tulevastele erametsanduse juhtidele hea ettekujutuse neid ootavast tööst.