Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli doktorant uurib Eesti linnade rohealade kasutust

Eesti Maaülikooli doktorant Gloria Niin uurib doktoritöö raames interaktiivse kaardipõhise avaliku küsitluse kaudu üheksa Eesti linna rohealade kasutust.

„Küsitlusega soovin välja selgitada, milliseid kodulinna rohealasid inimesed kasutavad, kuidas inimesed nendesse suhtuvad ning mida seal täpsemalt tehakse,“ rääkis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Gloria Niin, kelle sõnul on kogutud andmete põhjal võimalik välja selgitada kõige populaarsemad kohad, alakasutatud kohad ning paikade erinevad tugevused ja nõrkused inimeste silmis. „Neid aspekte uurides on võimalik süstemaatiliselt läheneda linna haljastu probleemidele, seda siis ülelinnalisel rohetaristu tasandil või üksiku haljasala tasandil ning anda soovitusi, millistest kohtadest linnarohelust arendada, kaitsta ja hooldada.“

Rohealade küsitluse uurimisalusteks linnadeks on: Haapsalu, Kuressaare, Narva, Pärnu, Rakvere, Tallinn, Tartu, Viljandi ja Võru.

Küsitluse leiab aadressilt : http://maptionnaire.com/et/433/  

Küsitlust viib läbi Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakond. Küsitlusele on võimalik vastata 12. aprillini.