Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Taimekaitsepäeval räägitakse taime tervise tugevdamise võimalustest

Reedel, 23. oktoobril toimub Tartus Eesti Maaülikooli eestvedamisel taimekaitsepäev „Taime tervise tugevdamise võimalusi“, mille fookuses on aia- ja põllukultuuride toetamise ja turgutamise võimalused. 

Taimekaitsepäeva teemad on seekord seotud taime tervise tugevdamise võimaluste tutvustamisega laiemale avalikkusele, ürituse raames käsitletakse nii aia- kui ka põllukultuure. „Osalejad saavad ülevaate looduslike taimekaitsevahendite kasutamise võimalustest ja vermikomposti mõjust taimekahjustajatele, samuti räägivad asjatundjad efektiivsete mikroorganismide toimest köögiviljadele,“ ütles Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Marika Mänd, lisades, et taimekaitsepäeval antakse ülevaade ka kasvukeskkonna mõjust bioaktivaatorite toime avaldumisele ning tutvustatakse humiinpreparaadiga läbiviidud katsetulemusi kartulil, preparaadi mõju kartuli säilitushaigustele ja saagi kvaliteedile. Samuti räägitakse arbuskulaar-mükoriissete seente võimalikust rakendamisest põllumajanduses.

Täpsem päevakava Eesti Maaülikooli kodulehel: http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2015-10-23/xxiv-taimekaitsepaev-taime-tervise-tugevdamise-voimalusi/

Taimekaitsepäev toimub juba 24. korda, seda toetavad Eesti Maaülikool, Syngenta Polska Sp. Z. o.o., Bayer OÜ ja Eesti Taimekaitse Selts.