Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Konverentsil vaagitakse taastuvenergia valikuid karmistuvas kliimapoliitikas

Neljapäeval, 12. novembril toimub Eesti Maaülikoolis XVII taastuvenergia aastakonverents „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine“, kus sel aastal on fookuses viimase aja taastuvenergia arendus- ja teadustöö tulemused. Täpsemalt keskendub konverents tulevale Pariisi ülemaailmsele kliimakohtumisele ning seal paika pandavate kliimapoliitiliste eesmärkide mõjule Eesti energeetikasektoris.

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja kt Elis Vollmer sõnas, et Pariisi kliimakohtumise eesmärgiks on jõuda uute riikidevaheliste kokkulepeteni, et pidurdada kliima muutumist inimtegevuse mõjul ning vähendada lokaalset ja globaalset tööstussaastet. „Konverentsil heidetakse pilk nii Eesti senisele kliimapoliitikale kui ka ootustele pärast uusi riikidevahelisi kokkuleppeid. Eriline tähelepanu on aspektidel, kuidas uued kokkulepped hakkavad meie energeetikasektori arengut mõjutama.“

Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist rõhutas, et heitmete vähendamisel on suurriigid teinud panuse taastuvenergiale ning Eesti ei saa jääda kõrvalvaatajaks. Tammist lisas, et taastuvenergial on Eestis suur potentsiaal, vaja on läbimõeldud riiklikku lähenemist ja partnerlust erasektoriga.


Tavapärastele teadlaste ettekannetele on sel korral lisaks antud rohkem sõna ka ettevõtjatele ja praktikutele, et tutvustada edukaid kogemusi taastuvenergia väikelahenduste vallas. Lisaks suulistele ettekannetele on esindatud ka posterettekanded väga laia teemaderingiga, alates erinevatest päikeseenergia teemalistest uuringutest Eestis, biojäätmete kompleksse käitlemise potentsiaalist kuni hoonete elektrisüsteemi innovatsioonide ja biosöe majandusliku rakendamiseni.

Päeva lõpetusena toimub Eesti taastuvenergia sektori hetkeseisu ja arenguid käsitlev paneeldiskussioon „Energiapoliitika valikud karmistuva kliimapoliitika valguses“, mis võtab kokku eelnevates ettekannetes käsitletud teemad ning üritab prognoosida, kuhu taastuvenergia valdkond nii globaalselt, Euroopa mastaabis kui ka riiklikult liigub. Diskussioon võimaldab poliitikutel, teadlastel ja praktikutel ühiselt arutleda ees ootavate arengusuundade üle.

Rohke publikuhuviga silma paistev TEUK on Eesti olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse, mis toimub juba 17. korda. Konverentsil käsitletakse teemasid, mis on täna Eesti, Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja Eesti Taastuvenergia Koda.

Konverentsi programm ja ajakava on leitav aadressilt: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/