Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli doktoritöös uuriti elektrilisi takistus-tüüpi kontrollmeetodeid puidukuivatuses

25. augustil kell 13.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Valdek Tamme väitekiri “Elektriliste takistus-tüüpi kontrollmeetodite arendamine puidukuivatuses” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

„Elektrilised takistus-tüüpi kontrollimeetodid on puidukuivatuses laialt levinud, sest nad on odavad ja töökindlad,“ rääkis Eesti Maaülikooli doktorant Valdek Tamme, kelle sõnul on elektritakistuse meetodil puidu niiskusesisalduse monitooringu puuduseks selle meetodi mõõtmistäpsuse vähenemine üle 30% puidu niiskusesisaldustel. Sellest tulenevalt oligi doktoritöö eesmärgiks uurida elektritakistuse meetodi mõõtmistäpsuse vähenemise põhjuseid 30% suurematel puidu niiskusesisaldustel.

Tulemustest selgus, et elektrilist takistusmeetodit saab praktikas kasutada üle 30% puidu niiskusesisalduse mõõtmiseks kahes signaalmüra suhtega 10 (tavaolukorras on vastav suhe 1,5) piiritletud erandlikus olukorras, ilma et meetodi mõõtmistäpsus langeks. Samuti selgus, et sellistel puidu niiskusesisaldustel kaasnevad elektritakistuse mõõtmisega nn polarisatsioon-mahtuvuslikud efektid, mida on doktoritöös kirjeldatud matemaatiliselt relaksatsiooniaja parameetrit sisaldavate empiiriliste valemite abil. Samuti määrati doktoritöös elektrilise takistusmeetodi abil männipuidu kuivatamisel eksperimentaalne lokaalne difusiooni koefitsient ja puidukuivatuse simulatsiooniprogrammi TORKSIM abil efektiivne difusiooni koefitsient.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Eesti Maaülikooli metsamajas (Tartu, Kreutzwaldi 5) ruumis 2A1. Doktoritöö juhendaja on Prof. Peeter Muiste ning oponent Prof. Uldis Spulle (Latvia University of Agriculture).