Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Rahvusvahelisel konverentsil pööratakse tähelepanu õlikultuuride taimekaitsele ja sordiaretusele

7.-9. septembrini toimub Eesti Maaülikoolis IOBC/WPRS õlikultuuride integreeritud kontrolliga tegeleva töörühma kohtumine teemal „Õlikultuuride säästva taimekaitse väljavaated ja areng“, kohtumisel osalevad mitmed õlikultuuride taimekaitse tippteadlased. 

„Kohtumisel räägitakse viimastest edusammudest õlikultuuride patoloogiat ja entomoloogiat puudutavate teadusuuringute vallas, et seeläbi parandada õlikultuuride taimekaitset,“ rääkis Eesti Maaülikooli dotsent Eve Veromann, kelle sõnul keskendutakse kohtumisel peamiselt rapsile.

Õlikultuuride konverentsil tulevad käsitlemisele teemad nagu biotõrje roll kahjurite ja haigustega võitlemisel, elupaikade kaitse, sordiaretus, pestitsiidiresistentsus ja sellega toimetulek, integreeritud taimekaitse rakendamine, sealhulgas ka RNAi kasutamise võimalused kahjurite arvukuse kontrollimisel, samuti räägitakse agronoomilistest lahendustest taimekaitses. „Ülimalt aktuaalne teema on taimekaitsevahendite suhtes resistentsete kahjurite kui ka haigustekitajate kiire ja pidev levik, mis esitab ühe uusi väljakutseid nii teadlastele kui ka põllumeestele,“ lisas Veromann.

Konverentsist võtab osa üle 60 osaleja kümnest Euroopa riigist. Osalemas on mitmed Euroopa tunnustatud teadlased, õlikultuuride taimekaitse tippteadlased, nende hulgas ka Samantha M. Cook (Rothamsed Research, UK), kelle ettekande teemaks on internetipõhise taimekaitseprogrammi kasutamise mõju taimekaitsevahendite kasutamisele. Samantha M. Cook on IOBC õlikultuuride töörühma entomoloogiaosa juht.

IOBC õlikultuuride töörühma juht Malgorzata Jedryczka esineb ettekandega biotõrje võimalustest rapsihaiguste tõrjes. Veromann selgitas siinjuures, et ka taimehaiguste alaste uurimistööde rõhk on asetatud nii resistentsete haigustega võitlemisele kui ka mittekeemiliste lahenduste otsimisele taimehaiguste leviku kontrollimisel.

Kohtumisel püütakse diskussioonide abil leida uusi lahendusi taimekaitset puudutavatele probleemidele, leida uusi koostöövõimalusi ja alustada uusi taotlusi europrojektidele.