Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Palmses räägitakse pärandikaitsest

Foto: Robert Aasa
Lahemaa: Käsmu

6.-8. oktoobril toimub Palmse mõisas Lahemaa rahvuspargi 45. juubeliaasta raames rahvusvaheline konverents „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“. Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, Eesti Kunstiakadeemia ja ICOMOS Eesti.

„Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoidja ning peamine pärandi säilitaja,“ ütles Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp. Palmses korraldatav Lahemaa rahvuspargi 45. sünnipäevale pühendatud konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike jätkusuutlikkust – selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine. „Meie vanima rahvuspargi 72 külas ja asulas elab ning puhkab tuhandeid inimesi – nemad on Lahemaa kultuuripärandi kandjad ja maastike hoidjad,“ rääkis Ave Paulus Keskkonnaametist, kelle hinnangul on kogukonnakeskne pärandikaitse võtmeteguriks kultuurmaastike hoiul.

Konverentsipäevad on temaatilised: nii käsitletakse esimesel päeval kultuuripärandit ja kohalikke kogukondi. Teiste seas teevad ettekande ka mitmed väliskülalised, näiteks Peter Bille Larsen (IUCN, Lutserni Ülikool) räägib kogukonnakesksest pärandikaitsest, Eelena Shatkovskaya (Kenozero RP, Venemaa) kultuurmaastike kaitse korraldamisest Kenozero rahvuspargi näitel, Svetlana Belova (Machaon International) projektist „Puitarhitektuur kultuurmaastikus - kaasaja väljakutsed“ ning Viktor Iandovski (Moskva Riiklik Restaureerimisinstituut, Venemaa) annab ülevaate  Kenozero rahvuspargi puitarhitektuuri pärlitest – tsässonatest, ning nende restaureerimisest. Õhtul toimub Keskkonnaameti peadirektori Andres Onemari pidulik vastuvõtt, kus tervitussõnad ütleb keskkonnaminister Marko Pomerants.

Konverentsi teine päev on pühendatud pärandkultuurmaastike majandamisele ja on üks osa LIFE Viva Grass projektist „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks”. Päeva võtmeesinejad on Hannes Palang Tallinna Ülikoolist teemaga „Sustainable futuures for Europe’s heritage in cultural landscapes“, Maaria Semm ja Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist räägivad Lahemaa pärandkultuurmaastike kaitsekorraldusest, Jonathan Porter (Countryscape, UK) teeb ettekande teemal „Landscape character: enhancing understanding and governance of cultural landscapes“, Anda Ruskule (BEF Latvia) räägib teemal „Good practice on viabale grassland management“ ning tutvustab ka VivaGrass projekti ja selle tähtsust. Stephen Hall (Lincolni Ülikooli loomateaduste emeriitprofessor, UK) käsitleb oma ettekandes Suurbritannia kariloomi ja kultuurmaastikke. Lisaks ettekannetele ja paneeldiskussioonile arutletakse ka mitmete näidisjuhtumite üle – kuidas perefirmad saavad panustada jätkusuutlikku pärandmaastikke hooldusesse, kuidas hooldatakse kultuurmaastikke Eesti rahvusparkides ning kuidas on omavahel seotud põlistõud, metsamajandus ja maahooldus.

Konverentsi viimasel päeval toimub kolm erinevat retke erinevate teemadega: ehituspärand ja elustiil (Palmse - Altja - Pedassaare - Natturi - Käsmu - Ilumäe – Palmse), põllumajandusmaastikud (Palmse - Võhma  (Diana Pärna) - Uuri küla (Imbi Jäetma) - Vanaküla (Ennu Tšernjavski) – Palmse) ja kohalike kogukondade algatused (Palmse - Hara - Tapurla - Juminda - Leesi – Palmse).

Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui praktiline kogemus pärandikaitse vallas, samuti kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Konverentsil on sünkroontõlge.

Konverentsi saab jälgida internetis: http://www.saundland.ee/live