Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kolme Balti riigi ülikoolid hakkavad üheskoos koolitama tulevasi põllumajandus- ja toiduainetööstuse juhte

Täna, 21. oktoobril allkirjastasid Eesti Maaülikooli, Läti Põllumajandusülikooli ja Leedu Aleksandras Stulginskise Ülikooli rektorid koostöölepingu, mille eesmärk on välja töötada ja avada Balti riikide ülene magistriõppekava International Master in Agri-Food Business Management.

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori Ants-Hannes Viira sõnul hakkavad rahvusvahelisel magistriõppekaval õppima üliõpilased vähemalt kolmest riigist, samuti toimub õppetöö kolmes riigis ja ka õppejõud on vähemalt kolmest riigist. „Selline õppetöö korraldus annab üliõpilastele rahvusvahelise kogemuse ja loob hea aluse töötamaks rahvusvahelist kogemust eeldavatel töökohtadel kogu Baltikumis.“ Õppekava raames tehakse probleemõppe vormis koostööd Balti riikide põllumajanduse ja toidusektori ettevõtetega.

Planeeritavad õppeained annavad ülevaate põllumajandusökonoomikast ja -poliitikast, bioökonoomiast, inimressursside ja organisatsiooni juhtimisest, eetikast ja sotsiaalsest vastutusest, samuti finantsjuhtimisest ja planeerimisest, strateegilisest ning kvaliteedi- ja riskijuhtimisest, logistikast ja turundusest.   

Õppekava maht on 120 ECTS ning see vältab 2 aastat. Iga partner vastutab ühe semestri õppetöö korraldamise ning oma riigi üliõpilaste magistritööde juhendamise eest. Õppetöö toimub inglise keeles, samuti kirjutatakse inglise keeles lõputöö.

Esimene vastuvõtt on planeeritud 2017. aastasse.