Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis arutletakse maareformi üle nii Euroopa Liidus kui Idapartnerluse riikides

27. ja 28. oktoobril toimub Eesti Maaülikoolis maareformi puudutav seminar, kus käsitletakse maareformi läbiviimist Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Seminar on mõeldud kogemuste vahetamiseks eelkõige Idapartnerluse riikide Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega.

„Seminaril keskendutakse maareformile ja selle headele näidetele nii Idapartnerluse riikides kui Euroopa Liidus,“ rääkis Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna lektor Evelin Jürgenson. „See on hea võimalus poliitika kujundajatel ja ekspertidel jagada oma maareformi läbiviimise kogemusi, aga ka koguda uusi ideid tulevikuks.“ Jürgensoni sõnul suurendab hästi läbiviidud maareform tootlikkust ja maa väärtust ning edendab sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Seminaril arutletakse veel ka maareformi elluviimise kitsaskohtade üle ning vaadatakse tulevikku, samuti käsitletakse maareformi läbiviimiseks vajalike registrite ja andmebaasidega seonduvaid küsimusi.

Seminaril osalevad Idapartnerlusriikide eksperdid, riigiametnikud ja poliitika kujundajad. Üksikasjalike ettekannetega esinevad valdkonna asjatundjad Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. Näiteks Saksamaa esindaja käsitleb põllumajanduse muutusi Ida Saksamaal (Mecklenburg-Western Pomerania piirkonnas) pärast 1989. aastat. Oma maareformi kulgemisest, probleemidest ja edusammudest annavad ülevaate ka Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene esindajad.

27. ja 28. oktoobril võimalik jälgida seminari veebiülekannet Eesti Maaülikooli kodulehe (www.emu.ee) kaudu. Seminariga seotud materjalid, sh ettekanded on kättesaadavad Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna kodulehelt http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-osakond/konverentsid/seminar-on-land-reform/.

Seminari korraldavad Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium ja Eesti Idapartnerluse Keskus, seminari rahastab Euroopa Liit. Töökeel on vene ja inglise keel, seminaril on sünkroontõlge.