Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Taastuvenergeetika aastakonverentsil vaagitakse riigipoolseid samme taastuvenergia sektori arendamiseks

Neljapäeval, 10. novembril toimub Eesti Maaülikoolis XVIII taastuvenergia aastakonverents „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine“, kus on fookuses viimase aja arendus- ja teadustöö tulemused taastuvenergia valdkonnas.

„Taastuvenergia osakaalu kasv toob kaasa mitmed positiivsed sotsiaalmajanduslikud muutused, nagu madalamad energiahinnad, puhtama looduse ning parema elukeskkonna. Sel aastal suunatakse pilk riigipoolsetele sammudele taastuvenergia sektori arengu kavandamisel. Eriline tähelepanu on elektrituruseadusel, mis võiks olla üheks hoovaks tarbijasõbraliku energiamajanduse arendamisel,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja kt Elis Vollmer.

Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist esitleb „Taastuvenergia 100%“ kava, mis näeb ette taastuvenergiale ülemineku elektri- ja soojusmajanduses. „Kava tulemusena kasvaks riigi sisemajanduse kogutoodang keskmiselt 2,2% aastas. Puhtale energiale üle minnes on võimalus luua ligikaudu 14 000 uut töökohta ning jätta Eestisse 600 miljonit eurot imporditavate kütuste arvelt. See plaan on konkreetne võimalus panna alus majanduse uuele kasvumootorile,“ leidis Tammist.

Lisaks tavapärastele teadlaste ettekannetele on sel korral  antud rohkem sõna ka ettevõtjatele ja praktikutele. Üheskoos vaagitakse kohaliku kogukonna paremat kaasamist planeerimisprotsessi ning uusi energialahendusi linnaruumis. Lisaks suulistele ettekannetele on esindatud ka posterettekanded laia teemaderingiga, alates biomassi eeltöötlemisest kuni tuule turbulentside mõõtmisteni. 

Päeva lõpetuseks toimub Eesti taastuvenergia sektori hetkeseisu ja arenguid käsitlev paneeldiskussioon „Elektrituruseaduse vastuolud ning visioonid arenguks aastani 2030“, mis võtab kokku eelnevates ettekannetes käsitletud teemad. Lisaks arutletakse, kuhu liigub taastuvenergia valdkond nii globaalselt, Euroopa mastaabis kui ka riiklikult. Diskussioon võimaldab poliitikutel, teadlastel ja praktikutel ühiselt arutleda ees ootavate arengusuundade üle.

Rohke publikuhuviga silma paistev TEUK on Eesti olulisemaid taastuvenergiaalaseid konverentse, mis toimub juba kaheksateistkümnendat korda. Konverentsil käsitletakse teemasid, mis on tänasel päeval Eesti, Euroopa ja ka globaalse taastuvenergiaalase arendustegevuse fookuses: taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi eristab tema mitmetest rahvusvahelistest konkurentidest keskendumine eeskätt kohalikele probleemidele.

Konverentsi programm ja ajakava on leitav aadressilt: http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-programm/. Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool koostöös Eesti Taastuvenergia Koja, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja Eesti teadusagentuuriga.Otseülekannet on võimalik jälgida aadressilt http://video.emu.ee.

Täpsem info: Elis Vollmer, Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja, tel:  5664 1404, e-post: elis.vollmer@emu.ee