Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikool arendab koostööd Ukrainaga

Ukraina Riiklik Põllumajandusülikool soovib arendada koostööd Eesti Maaülikooliga ja käivitada mitmeid õppe-ja rakendusteadussuunalisi koostööprojekte.

27.11.-01.12.2016 osalesid Eesti Maaülikooli teadurid Kalle Kask, Are Selge ja Karin Kauer Ukraina Piimatootjate Assotsiatsiooni poolt korraldatud kohtumisel Ukraina Riikliku Põllumajandusülikooli (edaspidi URPÜ) juhtkonnaga. Võõrustajate poolt olid esindatud rektori asetäitja professor Vadim Tkatšuk, loomakasvatuse- ja bioressursside teaduskonna dekaan professor Vadim Kondratjuk, geneetika, aretuse, sigimise ja biotehnoloogia osakonna juhataja professor Andrei Getia, samuti olid esindatud rahvusvaheliste suhete osakonna juhtivad spetsialistid, veterinaariavaldkonna teadurid ning Ukraina haridusministeeriumi esindaja.

Kohtumise alguses tutvustas rektori asetäitja Tkatšuk URPÜ-d kui ühte juhtivatest kõrgharidusasutustest Ukrainas tema loomisest 1918. aastast tänapäevani. „Ülikoolil on ühtekokku 13 teaduskonda Kiievi üksuses ning 10 ülikooli staatuses olevat õppeasutust Ukraina erinevates regioonides. Lisaks on meil rakendusõppeasutused, õppefarmid ning samuti käib aktiivne koostöö mitmete tegutsevate põllumajandusettevõtetega. URPÜ-s õpib meil ühtekokku 26 000 üliõpilast; enam kui 2600 teadus-ja haridustöötaja hulgas on 300 professorit ja rohkem kui 1000 doktorit ja assistenti“ tutvustas Tkatšuk. “Kahjuks seoses Krimmi annekteerimisega oleme jäänud ilma kuuest olulisest allüksusest ja see on olnud ülikoolile valus tõsiasi“.

Maaülikooli eksperdid tutvustasid visiidi eesmärki arendamaks ülikoolidevahelist koostööd  ja pakkusid välja nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis ühisosa rakendamise võimalusi.

„Meil on käimas arengukoostööprojekt, mille raames teie ülikooli professor veterinaaria alal Viktor Sheremeta on juba osalenud Maaülikoolis läbiviidud koolitusnädalal novembri lõpus. Sarnasel viisil on meil võimalus juba järgmise aasta esimesel poolel kutsuda koolitusnädalast osa võtma täiendavalt loomakasvatuse –ja veterinaariavaldkonna teadureid URP ülikoolist“ selgitas Are Selge, „kulud saame põhiliselt kaetud projekti eelarvevahenditest, mida rahastab Eesti Välisministeerium,  sest ilmselgelt rahaliste vahendite puudusel me sellist pakkumist teha ei saaks“ lisas ta.

Ekspert ja projektijuht Kalle Kask ütles kohtumise järgselt kokkuvõtvalt: “Käimasolev arengukoostööprojekt on andnud väga hea tõuke Eesti-Ukraina koostöö arendamiseks põllumajanduslikul suunal ning väga positiivne on tõdeda, et meie teadustööd ja praktikat hinnatakse kõrgelt. Sellise mastaabiga ülikool nagu seda on Ukraina Riiklik Põllumajandusülikool, soovib käivitada meiega aktiivset koostööd väga erinevates maaelu valdkondades, on meie jaoks positiivne tunnustus. Loomulikult me hindame omapoolseid reaalseid võimalusi, kuid idee taastada omaaegsed head suhted ülikoolide vahel, õppurite ja teadustöötajate vahel, on võimalik, mis sõltub pigem osapoolte koostöösoovist ja pealehakkamisest kui finantsvahenditest esmajärjekorras“.

Kohtumise käigus arutati erinevaid koostöökohti ning URPÜ poolt sooviti alustada üliõpilasvahetuse ja teadlaste kompetentsivahetuse koostööprojektidega juba saabuva aasta alguses. Maaülikooli teadurid on asunud leidma võimalusi  nimetatud projektide käivitamiseks.

Eesti Maaülikooli eksperdid on osalenud Eesti-Ukraina arengukoostööprojekti raames Ida-Euroopa Piimanduskongressil Kiievis 2016 aasta märtsis ettekannetega, samuti igaaastasel üleriigilisel Farmide Päeval augusti alguses käesoleval aastal ning on pälvinud seeläbi tunnustust ja tähelepanu oma teadmiste ja kogemuste jagamisel huvigruppidega.

Projekti Ukrainapoolsed partnerid on Ukraina Piimatootjate Assotsiatsioon ja mittetulundusühing „Narodna Rada Tšernigovsinõ“. Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu-ja humanitaarabi vahenditest.