Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikooli õppekavagrupid läbisid edukalt kvaliteedihindamise

Juuni eelviimasel nädalal jõudis lõpule Eesti Maaülikoolis kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavade  kvaliteedihindamise ring. Positiivse hinnangu on saanud kõik Eesti Maaülikooli õppekavagrupid: arhitektuur ja ehitus, ärindus ja haldus, veterinaaria, põllumajandus, metsandus ja kalandus, keskkonnahoid, bio- ja keskkonnateadused ning tehnika, tootmine ja tehnoloogia.
„Õppekavagruppide kvaliteeti hindavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) poolt moodustatud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad eksperdid välismaalt ja Eestist. Õpe Eesti Maaülikoolis vastab heale rahvusvahelisele tasemele ning ülikool sai ekspertidelt palju häid nõuandeid, kuidas õppeprotsessi veelgi rohkem kaasajastada,“ ütles õppeosakonna juhataja Ina Järve.
EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu on kinnitanud hindamiskomisjonide aruanded, toonud välja õppekavagruppide ja õppekavade tugevused, parendusvaldkonnad ja soovitused õppekavade ning õppe kvaliteedi parendamiseks.    
Hindamine toimub vähemalt kord seitsme aasta jooksul ning selle eesmärgiks on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine.​