Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kuratoorium hindab maaülikooli tegevuse heaks

Eesti Maaülikooli kuratooriumi liikmed hindasid maaülikooli tegevuse heaks. Ülikooliseadusest tulenevalt esitab kuratoorium üldsusele kord aastas oma hinnangu ülikooli kohta.

Kuratoorium soovitas maaülikoolil senisest tugevamalt haarata ühiskondlikku positsiooni energeetikavaldkonna arendamisel, eelkõige silmas pidades taastuvenergia ning bioenergeetilisi lahendusi. Samuti toodi välja tihedama ettevõtluskoostöö vajadus tegevpõllumeestega, et teadust ning ettevõtlust omavahel paremini integreerida ning saavutada riigis paremad ja koheselt ellu rakendatavad tulemused nii teaduses kui põllumajanduses.

Kuratooriumile teeb endiselt muret veterinaarmeditsiini õppekava riiklik rahastamine, mille osas tehakse lähiajal järelpärimine ministeeriumitele. Kuratooriumi hinnangul tuleb tingimata arvestada, et maaülikoolis õpetatavad erialad on ühiskonna ning riigi jätkusuutlikuks toimimiseks väga olulised, mistõttu tuleks nende valdkondade õpe katta esmajoones riikliku rahastusega.

Kuratoorium on ülikooli ning ühiskonda siduv nõuandev kogu, mille liikmed nimetab valitsus, kuulates ära ülikooli seisukoha. Eesti Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal. Taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas on maaülikool maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.