Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Teadlased vaagivad eesti keele arengut teaduskeelena

Homme, 13. detsembril toimub Eesti Maaülikoolis sümpoosion „Teadlased kirjutavad eesti keeles“, mis keskendub eestikeelsete teadusartiklite avaldamise vajadusele ja võimalusele reaal-, loodus- ja täppisteaduses ning sõjanduses. 

Eesti Maaülikooli keelekeskuse juhataja Ülle Sihver selgitas, et rahvusvahelises keskkonnas on emakeeles publitseerimine erilise staatusega, sest see võimaldab ühiskonnal saavutusi teaduses vahetult mõista. „Oluline on jõuda selgusele, kas eestikeelsete artiklite avaldamise akadeemiline ja ühiskondlik ootus ning nõuded motiveerivad teadlasi. Samuti, kuidas avaldab eesti keeles oma uuringutulemusi näiteks rahvusvaheline töörühm ning kas autoritel ja tõlkijatel on emakeelseid värskeid väga hea sisu ja keelekasutusega artikleid, mida eeskujuks võtta,“ rääkis Sihver päeva olulisematest küsimustest. „Emakeelse teaduskirjasõna mõju inimese vaimsele ja isiksuslikule arengule tervikuna on hindamatu,“ lisas ta.

Sümpoosionil arutlevad Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Keele Instituudi spetsialistid ja doktorandid.

Sümpoosion toimub 13. detsembril algusega kell 13.00 Eesti Maaülikooli peahoone aulas. Toetab riiklik programm „Eestikeelse terminoloogia programm 2012–2017“.